Một số dạng bào chế

 Viên nang cứng

 Viên nang mềm: oblong, oval

 Viên nén: caplet, elip, viên tròn φ7, φ18

 Dạng gói cốm, bột

 Dạng dung dịch đóng ống

 Dạng dung dịch đóng lọ

 Dạng ướt: gel, kem, serum, toner…